Servis

Naše plně vybavené servisní oddělení má dlouholeté zkušenosti, což nám umožňuje nabízet úplnou a včasnou podporu celé řady produktů NIKKEN. Z našeho servisního střediska Euro Center podporujeme více než 3 000 rotačních stolů v provozu ve Velké Británii a více než 20 000 v celé Evropě. 

Zatímco produkty Nikken jsou známé svou vysokou kvalitou, spolehlivostí a robustností; roční servis pomůže chránit životnost investic zákazníků a poskytuje ochranu před neočekávaným selháním. Proaktivní údržba chrání produktivitu a poskytuje našim plně vyškoleným a specializovaným technikům příležitost zjistit včasné známky problémů a odpovídajícím způsobem reagovat. Ukázalo se, že je to nákladově efektivnější než vyčkat, dokud oprava není nutná.

Nabízíme celou řadu služeb a inspekcí, které lze přizpůsobit konkrétním potřebám. 

Náš servis na místě zahrnuje:

  • Plná kontrola funkčnosti
  • V případě potřeby seřízení vůlí
  • Výměna oleje a opětovné utěsnění krytů, aby se zabránilo vniknutí chladicí kapaliny
  • Úplná zpráva o aktuálním stavu otočného stolu.