CASTLE PRECISION, GLASGOW

Castle Precision pracuje ve výrobním prostředí s vysokou přidanou hodnotou, obrábění přesných součástí v široké škále exotických a drahých materiálů. Výroba některých z těchto součástí je často složitá a časově náročná, proto je pro nás důležité, abychom zůstali konkurenceschopní a efektivní.

Historicky bylo nastavování nástrojů prováděno na obráběcích strojích, protože jsme si mysleli, že při měření cyklů je to nejlepší praxe, a to až do doby, kdy jsme začali chápat výhody nastavení nástrojů off-line (mimo stroj).

Abychom to mohli dále zhodnotit, kontaktovali jsme několik předních dodavatelů nastavovacích přístrojů, abychom získali lepší představu o jejich produktech.

Naše výběrová kritéria byla velmi důkladná a zúžili jsme je na dva vedoucí subjekty na trhu. Přestože oba výrobci nabídli podobná řešení, rozhodli jsme se jít s Nikkenem. Hlavními důvody jsou, že nabízeli vysoce přesný produkt. Přednastavovací přístroje ELBO - NIKKEN jsou vyrobena z granitu, což zaručuje nejen přesnost, ale i vynikající opakovatelnost měření v prostředí s proměnlivou teplotou. Další výhoda spočívající v tom, že máme inspekční režim, který nám umožňuje kontrolovat opotřebení nebo poškození řezné hrany, funkce, která pomohla eliminovat možné problémy s vyráběním zmetků.

Po několikaletých zkušenostech s Nikkenem s využitím jejich nástrojů a otočných stolů, jsme věděli, že jejich poprodejní služby a servis byly již prokázány.

Společnost Castle Precision nainstalovala první nastavovací přístroj Nikken ELBO v roce 2011 a nyní je vybaven 5 nastavovacími přístroji pokrývajícími všechny klíčové výrobní buňky, z nichž všechny fungují velmi dobře.

William Ballingall, Castle Precision, Glasgow

Výroba některých z těchto součástí je často složitá a časově náročná, proto je pro nás důležité, abychom zůstali konkurenceschopní a efektivní. Historicky bylo přednastavení prováděno na obráběcích strojích, protože jsme si mysleli, že při měření cyklů je to nejlepší praxe, a to až do doby, kdy jsme začali chápat výhody předvolby off-line (mimo stroj). Abychom to mohli dále zhodnotit, kontaktovali jsme několik předních dodavatelů nastavovacích přístrojů, abychom získali lepší představu o výhodách a technických parametrech nastavovacích přístrojů, z nichž všichni měli zřejmou výhodu v tom, že nepřerušili obráběcí cyklus a okamžitě nám zvýšili produktivitu. udržováním řezných nástrojů v cyklu.

 

NIKKEN ELBO CONTROLLI KHYAN-TW NASTAVOVACÍ PŘÍSTROJ