TECHMAN ENGINEERING LIMITED

Společnost Techman Engineering Limited historicky používala držáky nástrojů NIKKEN, takže když dostali příležitost koupit rovnocenný produkt – držáky nástrojů od jiného výrobce, která bude mít stejný výkon při nižších nákladech, rozhodli se tuto nabídku akceptovat.

Zpočátku byl výkon poskytovaný alternativními držáky nástrojů dobrý, ale po méně, než roce v provozu došlo ke snížení životnosti řezného nástroje a zvýšenou házivostí nástroje ve srovnání s držáky NIKKEN.

V jednom případě došlo ke zmetkovitosti obráběného dílce v důsledku vytažení frézy z držáku. Obsluha začala mít obavy u dílců, kde jsou dlouhé strojní časy.

Techman přijal rozhodnutí o zpětném navrácení k držákům NIKKEN Multi-lock. Nyní Techman považuje NIKKEN za preferovanou možnost pro vysoce výkonné držáky nástrojů, s potenciálním dalším upgradem plánovaným v kritických operacích.

TECHMAN ENGINEERING